Gym Online » Videos » Yoguilates con Joan
Per poder veure aquest contingut es nescesari ser client en actiu, accedeix amb les claus del la App del centre.
Yoguilates con Joan

Està totalment prohibit l’enregistrament i difusió dels vídeos publicats en aquesta plataforma perquè es troben protegits pel Dret a la imatge emparats en l’article 18.1 de la CE, així com en la Llei orgànica 1/198, del 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

views 18 views
14 de julio de 2023
like 0 like
dislike 0 dislike
Compartir
TRAINER
ACTIVIDAD
NIVEL