Skip to main content

Et donem la benvinguda al canal de denúncies  d’ASME

El 21 de febrer de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Amb l’aprovació d’aquesta llei s’incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

La referida Llei 2/2023, de conformitat amb la Directiva, té com a finalitat la protecció de les persones en un context laboral o professional detectin determinades infraccions normatives i ho comuniquin a través dels canals interns d’informació que s’hauran d’habilitar sobre això, atorgant una protecció adequada davant de qualsevol tipus de represàlies.

Aquest no és un canal de suggeriments o queixes amb relació als serveis que ofereix ASME, en aquest cas, us podeu adreçar a la recepció del centre corresponent.

Associació Sant Marti Esport (d’ara en endavant ASME) disposa dins de la seva normativa d’un procediment del Canal de Denúncies que compleix els principis rectors i garanties que inspiren aquesta normativa.

En aquest  enllaç  us podreu descarregar la normativa.