Skip to main content

HISTÒRIA I FILOSOFÍA

ASME (Associació Sant Martí Esport) és una entitat social dedicada a la promoció de l’esport i a la gestió de centres esportius municipals. En l’actualitat compta amb 4 centres esportius: CEM La Verneda, CEM Vintró, CEM Trinitat Vella i les Pistes Esportives La Pau. I amb la promoció de diferents seccions esportives i projectes d’inclusió social.

L’origen d’ASME

Es remunta a la construcció l’any 1979 de la segona escola esportiva de la ciutat de Barcelona. Més tard, l’any 1984, es va constituir l’associació com a resultat a la inquietud d’un grup de veïns del barri de la Verneda amb l’objectiu de promoure l’activitat física dins de la pròpia comunitat que actualment compte amb un equip humà de més de 150 persones.

A dia d’avui l’activitat física i l’esport segueixen sent per ASME la seva prioritat i raó de ser, entenent-los com un vehicle de formació, educació, lleure, socialització i millora de la salut.  

El dinamisme d’ASME i el seu compromís amb la societat fan l’entitat propera i inclusiva, no deixant en cap moment de vetllar per la salut i el benestar de les persones. 

ASME transmet els seus valors en tots els seus projectes amb voluntat de continuar creixent i generant sinèrgies tant amb el teixit associatiu com en empreses i ens públics del seu entorn.

ASME

Associació Sant Martí Esport

1

Misió

La missió d’ASME és la promoció de l’activitat física i l’esport dins les seves seccions esportives i les instal·lacions que gestiona amb una visió integral de les necessitats al transcurs de la seva vida  de les persones. L’actuació d’ASME es basa en el seu equip professional, confort dels diferents espais, el bon funcionament i el sentiment de pertinença envers l’entitat i la seva forma de ser.

2

Visió

La visió d’ASME és convertir-se en un referent en la promoció de l’activitat física i l’esport sota la perspectiva dels seus valors inclusius d’una forma creativa i honesta.

3

Valors

ASME fonamenta la seva raó de ser i funcionament amb uns valors i principis d’actuació.

Els principals valors de l’entitat

Compromís

Contribuir en la implicació màxima del desenvolupa- ment d’un servei de qualitat.

Proximitat

Oferir una relació propera i empàtica amb cada un dels agents que interaccionem.

Inclusió

Fomentar la integració entre diferents grups socials i donar atenció als més vulnerables.

Dinamisme

Ser flexibles i adaptables a l’evolució canviant de les tendències per adaptar-nos a les necessitats del moment.

Honestedat

Treballar amb transparència la gestió envers tots els grups d’interès de l’entitat per aconseguir relacions sòlides i basades en la confiança.

Principis d’actuació

1

Entendre el temps d’oci, la salut i l’activitat física com un dret més per a tothom.

2

Treballar amb tot allò del que disposem de la forma més sostenible, conscient i responsable.

3

Que la qualitat de tot el que oferim quedi garantida.

4

Treballar en equip i fomentar la participació.

5

Tenir sempre la ment oberta al canvi, a l’evolució i a la adaptació segons la demanda real de cada moment.

6

Que la solidaritat, la igualtat i l’equitat estiguin presents en totes les nostres formes d’actuació.

7

Compromís i responsabilitat en la línia de qualitat municipal.

8

Mantenir viva la col·laboració i retroalimentació amb les entitats socials més properes en àmbit d’actuació i situació amb ASME.

9

Impulsar la formació a tot el nostre equip perquè aquests puguin seguir creixent i millorant en l’àmbit personal com el professional.

10

Respecte a la vida personal i familiar dels seus treballadors i treballadores i promoure accions que facilitin l'equilibri entre la vida personal i laboral de forma responsable.

11

Igualtat d’oportunitats promovent la igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la formació, a la promoció de professionals i a les condicions de treball.

12

Treballar per la seguretat i salut en el treball.