Skip to main content

PROMOCIÓ ESPORTIVA

A ASME portem a terme diferents programes amb la seguretat que l’activitat física és una eina excepcional i un instrument ideal per al desenvolupament personal i social de les persones. 

Perquè creiem que l’esport té poder per canviar el món, i volem formar part d’aquest canvi!

ELS NOSTRES OBJECTIUS

FOMENTAR L’ACTIVITAT FÍSICA

El foment de l’activitat física com a vehicle de formació, educació, lleure i millora de la salut.

ADOPTAR COMPROMISOS SOCIALS

Adoptar compromisos socials amb la població, amb el teixit associatiu, empreses i ens públics del nostre entorn.

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA

Ajudar a les persones a tenir millor qualitat de vida en totes les seves vessants.

ACOMPANYAMENT

Acompanyar a les persones en les diferents etapes vitals per la consecució del seu benestar.

HÀBITS SALUDABLES

Ajundar i concienciar a potenciar hàbits saludables.

GESTIONAR I AFRONTAR

Aportar elements sòlids per poder afrontar i gestionar les situacions a la vida.

VALORS

Instaurar valors tals com la superació, fortalesa, companyonia i autoconfiança.

LLUITAR CONTRA LA EXCLUSIÓ

Trencar el cercle d’exclusió social.

AJUDA A COL·LECTIUS DESFAVORITS

Facilitar la prevenció entre els col·lectius més desfavorits.

ESCOLES,INFANTS I GENT GRAN

ESCOLES ESPORTIVES

Planificació, portada a terme i monitoratge en el desenvolupament de les activitats extraescolars.

JORNADES PER A ESCOLES

Planificació i execució de jornades extraordinàries dins de la programació de les escoles com curses d’atletisme, gimcanes de fites, relleus d’aigua…

PLA DE FLOORBALL

Planificació, portada a terme i monitoratge per al desenvolupament de l’activitat, cessió del material y organització d’un campionat fi de curs entre els diferents col·legis situats al barri de La Pau.

DINAMITZACIÓ D’ESPAIS AL CARRER PER A GENT GRAN I DISCAPACITATS

Elaboració i execució d’un pla anual amb diferents activitats a espais exteriors al barri de La Verneda i La Pau.

GENT GRAN

Planificació, portada a terme i monitoratge d’activitats dissenyades específicament segons la necessitat d’aquest col·lectiu.

JOVES

JO+VE i IMPULS JOVE

JO+VE a la Verneda i La Pau; Impuls Jove al Besòs-Maresme.

Promoure alternatives recreatives sanes en el temps de lleure dels adolescents, potenciar l’ús i accés a eines formatives d’activitats esportives i l’apropament a primeres experiències laborals als diferents barris. Més informació aquí.

JOVENTUT ESPORTIVA - SOCIETAT ACTIVA

Programa que lluita contra l’abandonament esportiu i el sedentarisme entre els joves. Més info aquí

PISTES POLIESPORTIVES FRANCESC ABAD

Planificació, portada a terme i monitoratge per a diferents activitats gratuïtes com vòlei, futbol sala, cricket, sala d’estudis… al barri del Besòs i el Maresme. Visita la pàgina web del programa.

DINAMITZACIÓ DEL CARRERS DE DISTRICTE

Proposta anual i organització de diferents activitats lúdic-esportives als carrers del barri del Besòs i el Maresme.

ESPORT INCLOU

Programes en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona

CAMPUS OLIMPIA I CASALS ESPORTIUS

Planificació, organització i execució dels casals d’estiu adreçats a infants i joves i que es porten a terme als diferents CEM’s gestionats per ASME. Una oferta àmplia i variada d’activitats educatives i esportives per gaudir al màxim del període de vacances.

La campanya, a més, facilita l’accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l’Ajuntament. 

Poden demanar beca les famílies que necessitin atenció especial  per motius econòmics o personals  (discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial) per accedir a l’activitat i que estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

Els ajuts econòmics dependran de l’incador de renda de suficiència que estableix la Generalitat de Catalunya que establiran el percentatge d’ajut (90%, 60%, 30%). Les beques seran amb un màxim d’una activitat per nen/a i un màxim de 10 dies.

Per demanar-la s’ha de recollir el Full de sol·licitud als nostres centres i presentar la documentació indicada a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana.

Més info aquí  > barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families

DE MARXA FENT ESPORT

L’objectiu principal d’aquest programa és oferir als joves escolars de 4rt d’ESO (final de l’etapa d’escolarització obligatòria) que viuen en zones de Barcelona identificades de risc, l’oportunitat d’integrar la pràctica esportiva dins el seu temps de lleure com a alternativa d’oci i promoció d’estils de vida saludables i en la qual des de l’Associació Sant Martí Esport col·laborem en la portada a terme d’aquestes activitats. 

El pot demanar qualsevol centre educatiu i s’ha de fer la sol·licitud mitjançant el PAE.

AJUDA PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició una bonificació del 50% de la quota d’abonament a centres esportius municipals per a persones en situació d’atur i que tenim disponible al CEM La Verneda, CEM Vintró i CEM Trinitat Vella.

Els requisits són:

  • Estar empadronat a Barcelona.
  • Informe de vida laboral (màxim amb un mes d’antiguitat) 
  • Certificat d’empadronament.
  • Declaració responsable signada (es facilita als CEM’s)

JA NEDO

Programa que permet experimentar noves possibilitats motrius per assolir els primers desplaçaments autònoms en el medi aquàtic.

El programa pretén assegurar que l’alumnat finalitzi l’educació Primària havent adquirit els coneixements bàsics de control motriu en el medi aquàtic. 1r (tot el curs) i 5è o 6è (només casos especials i un trimestre). 

El pot demanar qualsevol centre educatiu realitzant la inscripció al PAE

MONITORATGE DE SUPORT

Servei dirigit a infants i joves que tenen dificultats per a realitzar una pràctiva esportiva en les mateixes condicions que els altres.  Es pot demanar al correu esportinclou@bcn.cat o als nostres CEM’s.

BEQUES

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició ajudes a econòmiques per a nens i nenes d’entre 6 i 18 anys en activitat aquàtica, esports i quotes d’abonament.