Skip to main content
Gym Online » Videos » HIIT con Álex Hidalgo III
Per poder veure aquest contingut es nescesari ser client en actiu, accedeix amb les claus del la App del centre.
HIIT con Álex Hidalgo III

Està totalment prohibit l’enregistrament i difusió dels vídeos publicats en aquesta plataforma perquè es troben protegits pel Dret a la imatge emparats en l’article 18.1 de la CE, així com en la Llei orgànica 1/198, del 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

views 86 views
27 de diciembre de 2022
like 0 like
dislike 0 dislike
Compartir
TRAINER
ACTIVIDAD
DURACION
MATERIAL
NIVEL