Skip to main content

Renovació de places Activitat Aquàtica 2024-2025

Data límit per baixes i canvis: 28 de juny

RENOVACIONS AUTOMÀTIQUES  
Per tal de poder gestionar correctament tots els processos d’inscripció, us demanem que ens envieu el correu electrònic de la gestió pertinent dins les dates previstes.

Procés de renovació 

Inicialment tothom està renovat! La renovació s’ha fet automàticament en el mateix dia i horari que la temporada 2023-2024 

Existeixen 3 situacions que requereixen realitzar la gestió pertinent en les dates que trobareu a continuació enviant un correu electrònic al teu centre:

  • Assumpte del mail: nom i cognoms de la persona inscrita o a inscriure al curs
  • Al cos del mail:  Indicar el motiu de la gestió.
  • En el cas de canvis d’horari, d’etapa o inscripcions per a germans i germanes indicar el codi del curs en el qual s’està interessat. Marca tres opcions per ordre de prioritat.
  • Adreces electròniques segons centre:

Baixa del servei 
Del 27 de maig al 2 de juny (renovat fins al 28 de juny)

Si no esteu interessats a continuar amb nosaltres la temporada vinent, us demanem que ens envieu un correu electrònic per sol·licitar la baixa del servei.

Canvi d’etapa (nascuts entre el 2017 i 2021)
Del 3 al 9  de juny  (renovat fins al 28 de juny)

Pels canvis d’etapa (de nadons a infantil – any 2021, o d’infantil a primària – any 2017), haureu d’enviar un correu electrònic a  per informar-nos a quin grup us interessa fer la inscripció i especificant el codi del curs. Si el dia 30/06/2024 no ens hem posat en contacte amb vosaltres, el canvi s’haurà fet efectiu en la vostre primera opció.

Canvi de dia i hora 
Del 10 al 16 de juny  (renovat fins al 28 de juny)

En cas que vulgueu renovar, però s’hagi de fer un canvi (dia i/o horari) respecte al curs anterior haureu d’enviar un correu electrònic  per informar-nos a quin grup us interessa fer la inscripció especificant el codi del curs. Si el dia 30/06/2024 no ens hem posat en contacte amb vosaltres, el canvi s’haurà fet efectiu en la vostra primera opció.

Al final d’aquest mail podeu consultar l’oferta d’activitat aquàtica 2024-2025.  
Inscripció germans i germanes
Del 17 al 23 de juny  (renovat fins al 28 de juny)

Haureu d’enviar un correu electrònic per informar-nos a quin grup us interessa fer la inscripció especificant el codi del curs. Si el dia 30/06/2024 no ens hem posat en contacte amb vosaltres, la inscripció s’haurà fet efectiva en la vostra primera opció.

Al final d’aquest mail podeu consultar l’oferta d’activitat aquàtica 2024-2025.  

L’1 de juliol hi haurà l’obertura d’inscripcions per tothom fins a omplir les places en cadascun dels grups, que preferentment, s’haurà de realitzar a través de la pàgina web.

A mida es vagin omplint es generaran llistes d’espera per estricte ordre d’inscripció i a mida hi hagi baixes anirem fent trucades per avisar de les places disponibles.

 

US RECORDEM QUE: 

  • Per tal de garantir el correcte procés de cobraments i d’oferta de les places que quedin disponibles per les baixes d’última hora, la facturació del primer trimestres farà efectiva abans del 6 de setembre del 2024 mitjançant de domiciliació bancària
  • Us enviarem per correu electrònic, un cop es facin públiques les dates des de l’Institut Barcelona Esport, la informació sobre el procés de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les inscripcions dels cursets d’activitat aquàtica.
  • Els canvis sol·licitats i que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera. Quan es generi una baixa en algun grup on hi hagi llista d’espera,  trucarem a les famílies per estricte ordre de reserva i comunicar les places disponibles.
  • La primera setmana de desembre 2024 i la primera setmana de març 2025 és farà efectiu, mitjançant domiciliació bancària, el pagament del 2n i 3r trimestre del preu públic per al curs 2024-2025.
  • ASME es reserva el dret d’anular aquells cursos on no s’arribi al 60% d’ocupació.
  • Abans de l’inici de l’activitat, només es retornarà l’import abonat presentant un justificant mèdic que indiqui la contraindicació de l’activitat per motius de salut. Un cop iniciada l’activitat, es retornarà el 75% del període que resta per acabar el trimestre, presentant un justificant mèdic que indiqui la contraindicació de l’activitat per motius de salut.

 

DATES RELLEVANTS