Skip to main content

Som un Refugi Climàtic

Les instal·lacions CEM Vintró i el CEM Trinitat Vella estan adherides a la Xarxa de Refugis Climàtics de la ciutat de Barcelona.

Davant de situacions de clima poc favorable, com és el cas de l’actual onada de calor, o bé els episodis de fort fred que es donen a l’hivern, Barcelona compta amb una Xarxa de Refugis Climàtics, que és constituïda per una sèrie d’espais, que poden ser interiors o exteriors, que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats.

El CEM Vintró i el CEM Trinitat Vella són dos espais de refugi climàtic, que estan preparats per ser utilitzats tot l’any, tant per fer front  a la calor com al fred. Aquests espais estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera), i són àrees amb una bona accessibilitat i d’accés gratuït.

Tots els espais de refugi climàtic estan senyalitzats amb un símbol visible a la instal·lació. Aquí pots trobar més informació i el llistat de refugis climàtics de la ciutat.