Skip to main content

FAQ’S OUTVIU

QUE ÉS OUTVIU?

Outviu és la bateria d’activitats que ASME i les seves instal·lacions (CEM Vintró, CEM La Verneda, i CEM Trinitat Vella) us proposen realitzar en un entorn obert i natural a l’exterior de les instal·lacions esportives. 

QUE ES POT FER A OUTVIU?

A Outviu es poden fer tres tipus d’activitats. 

Outviu Classic: Que són les activitats realitzades habitualment en espais interiors amb la direcció d’un instructor o tècnic com la Zumba, Combat, Ioga… 

Outviu Adventure: Aquelles s activitats que es realitzen habitualment a l’exterior per la seva naturalesa com el running, cicling, natació aigües obertes, caminades,cayaking,.. 

Outviu Experience: Són qualsevol activitat Classic o Adventure a la que hem afegit alguns elements o condicions que fan que l’activitat es converteixi en una experiència única i emocionant. 

QUI POT PARTICIPAR A LES ACTIVITATS OUTVIU?

Els abonats i abonades dels CEM’s ASME, independentment de la seva quota, poden realitzar de forma gratuïta les activitats que estan en la graella d’Outviu de les modalitats Classic i Adventure (*). També poden fer-ho aquelles persones que no sent abonats/des dels CEM’s ASME son membres del Club Outviu. Els no abonats/des també poden participar a les tres modalitats pagant puntualment una entrada.  

Les activitats Outviu Experience s’organitzen de forma puntual i per participar-hi has de contractar l’activitat a www.asme.cat/outviu. El preu varia segons la condició d’abonat/da, membre del Club Outviu o no abonat/da.

 

(*) les activitats de caire puntual classificades com a adventure també poden tenir un cost en funció de la seva tipologia. 

ON PUC TROBAR LES ACTIVITATS D’OUTVIU?

Les activitats d’Outviu les podeu trobar en la graella d’Outviu , xarxes socials o a la graella en format paper que trobaràs a les instal·lacions. Cada activitat te una fitxa pròpia on s’especifica, dia i lloc on es realitzaran, durada, nivell de dificultat i material necessari.

LES PERSONES QUE NO SÓN ABONADES DE LES INSTAL·LACIONS O DEL CLUB OUTVIU PODEN PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS DE LA GRAELLA?

Si, poden fer-ho registran-se a la pàgina web com a usuaris, realitzant una reserva i fent el pagament de l’activitat escollida a www.asme.cat/outviu

COM PUC RESERVAR UNA ACTIVITAT OUTVIU?

Totes les reserves es fan mitjançant la nostra web www.asme.cat/outviu a l’apartat de cada activitat.

QUÈ PUC FER SI TINC PROBLEMES PER FER LA RESERVA?

Inscriure’t com a usuari a la pagina web https://asmevintro-verneda.deporsite.net/login i després t’enviarem una codi d’activació per poder apuntar-te. En cas de no rebre’l o no poder accedir a alguns dels serveis o activitats pots enviar-nos un mail a asme@asme.es

QUI IMPARTEIX LES ACTIVITATS D’OUTVIU?

Totes les activitats les duen a terme els tècnics i tècniques d’ASME amb el màxim rigor i professionalitat. O es contracten professionals reconeguts per impartir les activitats específiques.

COM TROBARÉ EL PUNT ON ES FA L’ACTIVITAT?

Trobaràs el punt de trobada per fer la sortida o iniciar l’activitat a la fitxa de la web y al quadrant d’activitats d’Outviu. Així mateix, una vegada arribis al punt de trobada podràs identificar-nos per què el tècnic/s portarà una samarreta d’ASME. 

AMB QUANTA ANTELACIÓ PUC RESERVAR L'ACTIVITAT?

Les activitats Clàssic i Adventure es poden reservar fins a 30’ abans del seu inici sempre i quan no s’hagi superat el número màxim de participants. El límit per inscriure’s en una activitat Experience són 5 dies abans del seu inici o la data que s’especifica a la seva fitxa. 

QUÈ PASSA SI NO PUC ANAR A L’ACTIVITAT?

Si has fet una reserva i finalment no pots assistir a l’activitat hauràs de cancel·lar la teva reserva per tal de deixar la plaça lliure per un altre usuari. Podràs fer la cancel·lació a través de l’APP de Trainingym.

CAL ANAR CANVIAT AL PUNT DE TROBADA DE L’ACTIVITAT?

Si, els participants han d’acudir al punt de trobada amb la roba esportiva per dur a terme l’activitat tret que a la fitxa de l’activitat especifiqui alguna altra cosa.

SI NO TINC RESERVA PUC PARTICIPAR A UNA ACTIVITAT D’OUTVIU?

És imprescindible fer la reserva de plaça per participar a les activitat D’OUTVIU per què és l’única manera de garantir la seguretat i la seva correcta execució.

QUÈ PASSA SI PLOU O NO ES POT DUR A TERME L’ACTIVITAT?

T’avisarem amb un correu electrònic a l’adreça amb la que t’has registrat per comunicar-te qualsevol anul·lació o canvi substancial a l’activitat. 

SI NO SOC ABONAT/DA DE LES INSTAL·LACIONS PUC FER ÚS DELS VESTIDORS PER CANVIAR-ME?

Sí, podràs fer ús dels vestidors minuts abans i després ensenyant el teu correu de confirmació a l’activitat a la recepció del centre.