Cem Vintró

ACTIVITAT AQUÀTICA


AQUASME


AQUASME es l’opció perfecta per a combinar el treball en sec amb el treball aquàtic al mateix espai dels nostres CEM’s, en tres modalitats: entrenaments, fitness i repte.

Pots combinar les tres tipologies per fer del teu entrenament complet: escalfa i estira en començar i finalitzar amb Aquafitness, fer una rutina aquàtica utilitzant les fitxes dels Aquaentrenaments i participa a l’Aquarepte amb els metres que hagis realitzat.

AQUAFITNESS 

Són propostes de tonificació general, estiraments i moviments específics de natació a disposició dels nostres abonats. Els usuaris tindran a la seva disposició material elàstic d’entrenament, TRX, fitball, i altres materials per a poder realitzar aquests exercicis, i poder complementar el seu entrenament aquàtic.

 

AQUAENTRENAMENTS

Orienten a la pràctica aquàtica en forma d’entrenament a tots aquells abonats que ho desitgin. Millora la tècnica d’estils i la condició física general mitjançant un entrenament aquàtic orientat i individualitzat, basat en diferents programes de treball en funció del nivell tècnic i el nivell de resistència cardiovascular de cada usuari (són programes des de 200m fins a 7000m). En total, hi ha 24 entrenaments diferents disponibles.

 

AQUAREPTE

És un servei aquàtic en el que pot participar tothom en horari lliure. L’objectiu és superar-se un mateix alhora que competeix amb els altres usuaris que hi participen. Per participar només cal demanar al socorrista ser inclòs en la llista de nedadors participants i un cop acabada la sessió d’entrenament comunicar-li els metres nedats per tal d’anotar-los en el sumatori personal. Els participants, no podran fer ús d’aletes ni manyoples, però si material de flotabilitat, fustes, xurros i pull-boys.

 

Durant la primera setmana de cada mes, s’actualitzarà el recompte de metres nedats pels usuaris, on es podrà consultar la classificació i els metres nedats acumulats. l’Aquarepte te una durada d’un any natural (de gener a desembre) i al finalitzar, es nomenen uns guanyadors/es segons categoria (edat i el sexe).  La continuïtat en l’activitat és important. Si un/a nedador/a està més de 3 mesos sense participar, no optarà als premis finals, tot i que no serà exclòs del sumatori anual.


ACTIVITAT AQUÀTICA EDUCATIVA


CEM Vintró

DISPOSA D’ESPAIS ADAPTATS A TOTES LES NECESITATS I NIVELLS

LA NOSTRA METODOLOGIA

La nostra metodología es basa en el model educatiu. Així, la programació dels continguts aquàtics que els seus fills i filles realitzen a la nostra instal·lació están adaptats al Currículum Oficial del Departament d’Educació Física que marca la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquesta metodología, on l’objectiu final és l’educació integral del nen, ens permet donar una base d’aprenentatge més progressiva, variada, global, motivant i individualitzada.

 

Tots els contingust d’aquesta programació ofereixen tant als infants, com joves i adults, un òptim desenvolupament motriu, físic, emocional i lúdic. Aquests están englobats en 4 blocs:

  • Descobriment del medi aquàtic, adaptar-se a ell i al seu entorn.
  • Domini  del medi aquàtic, assolint una autonomía, reforçant el coneixement de l’esquema corporal i potenciant el desenvolupament motriu i cognitiu dins del medi. 
  • Millora i correció de la tècnica d’estils. 
  • Activitat aquàtica recreativa i aprendre a nedar amb diversió. 

CURS 2021-22

Cal tenir en compte els dies festius, on no hi haurà cursets d’activitat aquàtica. A les dates de les renovacions es facturarà l’import del següent trimestre automàticament segons les dades bancàries facilitades pels abonats. Abans de l’inici de l’activitat, només es retornarà el 100% de l’import per mo- tius mèdics. Un cop iniciada l’activitat, es retornarà el 75% del període que resta per acabar del trimestre i únicament per motius mèdics. En ambdós casos, serà necessari presen- tar justi cant mèdic.

AJUTS ECONÒMICS 

Es podrà sol·licitar informació a la recepció del centre sobre el procés de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les inscripcions dels cursets d’activitat aquàtica. 

        DATES RELLEVANTS

BAIXES (no renovació)
28 DE MAIG - 4 DE JUNY
CANVI D´ETAPA
5 - 11 DE JUNY
CANVI D´ETAPA
5 - 11 DE JUNY
CANVI DE DÍA I HORA
12 - 18 DE JUNY
NOVES INSCRIPCIONS
01/07/21
INICI CURS
TRIMESTRE 1 - 01/10/21
TRIMESTRE 2 - 10/01/22
TRIMESTRE 3 - 04/04/22
FI DE CURS
TRIMESTRE 1 - 18/12/21
TRIMESTRE 2 - 02/04/22
TRIMESTRE 3 - 18/06/22
PORTES OBERTES*
TRIMESTRE 1 - Del 13 al 18/12/21
TRIMESTRE 2 - Del 28/03 a 02/04/22
TRIMESTRE 3 - Del 13 al 18/06/22

* Si les condicions sanitàries i/o d’aforament ho permeten. 

OCUPACIÓ PISCINES
VEURE OCUPACIÓ

HORARIS I PREUS

De 4 a 11 mesos (Nadons)
Dimarts - 16:30
Abonat: 71,85 €
No Abonat: 71,85 €
Disabbtes - 09:00 i 09:30
Abonat: 71,85 €
No Abonat: 71,85 €
De 12 a 22 mesos (Nadons)
Dimecres: 16:30 h
Abonat: 71,85 €
No Abonat: 71,85 €
Disabbtes: 10:00 i 10:45 h.
Abonat: 71,85 €
No Abonat: 71,85 €
De 24 a 36 mesos (Nadons)
Divendres: 16:30 h.
Abonat: 71,85 €
No Abonat: 71,85 €
Disabbtes: 11:15 i 11:45 h.
Abonat: 71,85 €
No Abonats: 71,85 €
Nascuts 2018 -2015 (Infantil)
DLL - DC: 17:45 h.
Abonat: 108,65 €
No Abonat: 108,65 €
DM - DJ: 17:45 h.
Abonat: 108,65 €
No Abonat: 108,65 €
Dissabte: 09:45// 11:30 i 12:15 h.
Abonat: 54,35 €
No Abonat: 54,35 €
Nascuts 2014 -2007 (Primaria)
DLL - DC: 18:30 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €
DM-DJ: 18:30 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €
DII (7 A 9): 18:30 h.
Abonat: 47,30 €
No Abonat: 57,30 €
DX (10 a 12): 18:30 h.
Abonat: 47,30 €
No Abonat: 57,30 €
DV (13 a 14): 16:45 h.
Abonat: 47,30 €
No Abonat: 57,30 €
Disabbtes: 09:00 i 10:45 h.
Abonat: 47,30 €
No Abonat: 57,30 €
Perfec. nascuts 2005-2003
DM-DJ: 19:15 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €
Aprenentatge
DLL-DX: 19:15 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €
DX-DV: 10:00 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €
Perfeccionament
DLL-DX: 20:00 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €
DM-DJ: 20:00 h.
Abonat: 94,55 €
No Abonat: 114,60 €

INSCRIPCIÓ ONLINE

ALTA ONLINE

A tenir en compte: 

S’haurà de dur el DNI de l’alumne/a o, en cas de no posseir-ne, el llibre de família. 

Caldrà estar al dia de pagaments. En cas contrari, s’hauran d’abonar tots els rebuts pendents. 

S’haurà d’abonar la totalitat de l’import del període al qual us inscriviu. 

Caldrà aportar l’original del compte amb les dades bancàries per a realitzar les renovacions trimestrals pertinents. No es reservaran places. 

L’Entitat es reserva el dret d’anul·lar aquells grups que no assoleixin el mínim d’inscripcions. 

Des d’ASME, seguint totes les indicacions sanitàries i governamentals, portem a terme totes les mesures de seguretat i prevenció enfront de la Covid-19. Així mateix, aquesta informació es pot veure afectada i modi cada en funció de l’estat de la situació.

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE E SEGURETAT PER A

L´ACTIVITAT AQUÀTICA FRONT LA COVID-19

A ASME hem elaborat Protocol de prevenció, higiène i seguretat d’activitat aquàtica amb totes les mesures per fer front la COVID-19 i que ens permetrà poder portar a terme l’activitat amb seguretat i confiança.

La nostra prioritat és que els nostres infants puguin continuar amb les seves rutines, aprenent i divertint-se en un espai segur.

La nostra voluntat és que la informació sobre el procediment, en el marc de la pandèmia per la COVID-19, us arribi de forma molt directa per tal que estigueu al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament de l’activitat aquàtica.

Si estàs inscrit a alguna activitat o ets pare, mare o tutor d’algun infant inscrit, si us plau, llegiu atentament el protocol per ser coneixedors de les mesures i així entre tots i totes vetllem pel bon desenvolupament de les activitats i el primer dia de curs, sent un requisit indispensable, retorneu signada a la recepció del centre la Declaració Responsable.