Cem Trinitat Vella

AQUASME

ACTIVITAT AQUÀTICA

CURS 2022-2023

INFORMACIÓ SUBVENCIONS

ACTIVITAT AQUÀTICA EDUCATIVA

ENTRENAMENT AQUÀTIC

OCUPACIÓ SETMANAL DELS CARRERS

ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES

AIGUA I FAMILIA