Cem Trinitat Vella

AQUASME

ACTIVITAT AQUÀTICA


CURSETS INTENSIUS D’ESTIU D’ACTIVITAT AQUÀTICA


INSCRIPCIONS ONLINE I PRESENCIALS 

INSCRIU-TE ONLINE

LA NOSTRA METODOLOGIA

La nostra metodología es basa en el model educatiu. Així, la programació dels continguts aquàtics que els seus fills i filles realitzen a la nostra instal·lació están adaptats al Currículum Oficial del Departament d’Educació Física que marca la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta metodología, on l’objectiu final és l’educació integral del nen, ens permet donar una base d’aprenentatge més progressiva, variada, global, motivant i individualitzada.

Tots els continguts d’aquesta programació ofereixen tant als infants, com joves i adults, un òptim desenvolupament motriu, físic, emocional i lúdic. Aquests están englobats en 4 blocs:


Descobriment del medi aquàtic, adaptar-se a ell i al seu entorn.

Domini  del medi aquàtic, assolint una autonomía, reforçant el coneixement de l’esquema corporal i potenciant el desenvolupament motriu i cognitiu dins del medi.

Millora i correció de la tècnica d’estils.

Activitat aquàtica recreativa i aprendre a nedar amb diversió.


NADONS, INFANTS, JOVES I ADULTS

TORN 1: del 26 de juny al 27 de juliol

HORARIS I PREUS

3 a 5 anys (Infantil)
DLL - DX
17:10 h. - 18:00 h.
47,06 € (8 sessions)
DLL - DX
18:10 h. - 19:00 h.
47,06 € (8 sessions)
DT - DJ
17:10 h. - 18:00 h.
47,06 € (8 sessions)
DT - DJ
18:10 h. - 19:00 h.
47,06 € (8 sessions)
6 a 14 anys (Primaria)
DLL - DX
17:10 h. - 18:00 h.
39,69 € (8 sessions)
DLL - DX
18:10 h. - 19:00 h.
39,69 € (8 sessions)
DT - DJ
17:10 h. - 18:00 h.
39,69 € (8 sessions)
DT - DJ
18:10 h. - 19:00 h.
39,69 € (8 sessions)
6 a 36 mesos (Nadons)
DLL - DX
16:30 h. - 17:00 h.
51,85 € (8 sessions)
+ 14 anys (Joves + Adults)
DT - DJ
16:15 h. - 17:00 h.
39,69 € (8 sessions)

INSCRIPCIONS ONLINE I PRESENCIALS

INSCRIU-TE ONLINE

A tenir en compte: 

S’haurà de dur el DNI de l’alumne/a o, en cas de no posseir-ne, el llibre de família. 

Caldrà estar al dia de pagaments. En cas contrari, s’hauran d’abonar tots els rebuts pendents. 

S’haurà d’abonar la totalitat de l’import del període al qual us inscriviu. 

Caldrà aportar l’original del compte amb les dades bancàries per a realitzar les renovacions trimestrals pertinents. No es reservaran places. 

L’Entitat es reserva el dret d’anul·lar aquells grups que no assoleixin el mínim d’inscripcions.