Cem La Verneda

PREUS

Intercentres Vintró-Verneda-Trinitat

45,90€

Adult a partir de 21 anys

42,00€

Infantil de 7 a 14 anys

23,30€

Jove de 15 a 20 anys

27,12€

Familiar tota la unitat*

81,95€

Monoparental*

48,65€

Migdia + caps de setmana **

32,58€

Migdia de 13.00 a 17.00h (dll a dv)**

27,22€

Caps de setmana i festius**

27,22€

3r membre familia

27,12€

Tarjeta rosa

25,20€

Tarjeta rosa reduïda

37,43€

Manteniment temporal*

8,55€

Gym Online*

9,90€

* Segons condicions establertes
** Amb aquestes quotes també pots accedir al centre els divendres per la tarda.

ALTA ONLINE