CAMPUS OLÍMPIA 2020        

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS I

MESURES DE PREVENCIÓ E HIGIENE COVID-19

 

 

 

ESTÀS INTERESSAT EN INSCRIURE A L’INFANT?

 

INFORMACIÓ GENERAL

Quin tipus de campus és?

Als Campus poliesportius, es promouen activitats alternatives a les que es fan regularment durant l’any. 

Als Campus específics es treballa un determinat esport, la seva iniciació i perfeccionament. 

 

Quins esports es realitzen?

Participaran en diferents esports i jocs esportius tant en sec com a l’aigua, donant prioritat al la diversió i entreteniment dels infants per sobre la millora de la tècnica esportiva. 

 

Per on serà l’accés?

o   CEM La Verneda: Portaló situat al final de la grada de les pistes de pàdel. 

o   Pista Municipal La Pau: Portaló del carrer Extremadura. 

o   CEM Trinitat: Portaló d’accés a la pista poliesportiva. 

 

ACOLLIDES

Què puc fer si necessito deixar al meu fill/a abans o una estona més al campus?

Existirà un servei d’acollida gratuït de 8 a 9 h, sense reserva prèvia. 

 

AMPLIACIÓ HORARI  PUNTUAL

Es podrà realitzar una ampliació d’horari de forma puntual el dia que ho desitgeu, previ avís a la recepció de la instal.lació, abans de les 9 h del mateix dia.  

 

MENJADOR

Com serà el servei de menjador?

Per tal d’oferir un menjar de qualitat, es prepararà en la seva totalitat a la cuina del bar de la instal·lació.  

 

I si l’infant té alguna intolerància i/o al·lèrgia?

Com sabem prèviament al demanar-ho en la inscripció, els encarregats de bar ho sabran i prepararan un menú especial per a intolerants i/o al·lèrgics. Els monitors de cada grup disposaran de la informació per tal de poder-ho controlar en el menjador  

 

Quin horari té?

Serà 13:00 a 15:00h, en dos torns. 

 

GRUPS

Si sé que hi haurà altres infants coneguts inscrits al campus, puc demanar que vagi amb ells?

Sí, en la inscripció hi ha un apartat d'observacions en el qual podràs anotar la preferència, es valorarà i s'intentarà respectar dins de les possibilitats existents. 

 

 

ESPAIS

En quins espais es faran les activitats?

Per tal de fer les activitats al campus, es faran servir las pistes  poliesportives, les sales d’activitats dirigides,  les piscines i altres espais polivalents de les instal·lacions. 

 

SORTIDES

Sortiran per a fer excursions o per fora de la instal·lació?

Aquest any excepcionalment no es faran sortides, el dia de la setmana previst per realitzar-les (normalment és el dijous) es programaran activitats especials dins de la mateixa instal·lació. 

 

HAS INSCRIT ALGUN INFANT AL CAMPUS?

 

HORARIS

Entrada i sortides

La porta es tancarà al haver passat 15’ des de l’hora d’apertura d’aquesta, tant de l’entrada com de la sortida. 

Només es permetrà la sortida dels infants amb la persona que estigui autoritzada, si hi ha alguna novetat puntual es notificarà per escrit al monitor/a en l’entrada per a que ho tingui en compte. A excepció dels nens i nenes amb autorització escrita per marxar sols a casa. 

 

ROBA

Quin tipus de roba caldrà per les activitats en sec?

Roba esportiva (bambes, pantalons, samarreta, gorra i crema solar per les zones exteriors de la mateixa instal·lació. 

I per a les activitats aquàtiques?

Han de portar tovallola, banyador, casquet de bany, xancletes o mitjons de piscina. 

Quantes mudes s’han de portar?

Cal portar una muda de recanvi. 

Hi ha samarreta de campus?

Sí, per poder tenir un millor control dels infants en tots els espais i que aquests/es disposin de recanvi es farà entrega de dues samarretes per torn de la talla que s’hagi marcat al formulari d’inscripció. 

Es faran entrega a l’inici de cadascun, per a que la puguin portar-lo durant tot el torn. 

 

GRUPS

Com sabràs en quin grup l’infant?

A l'entrada hi haurà un plafó amb la informació, número de grup, fotografia del monitor, noms dels participants. 

La informació estarà en dues alçades, l’ordre estarà de baix (Petits) a dalt (grans). 

 

Si l’infant està més d’una setmana, estarà en el mateix grup?

Sempre es buscarà la mesura més favorable a l’adaptació dels infants als grups que en formin part, s’intentarà el manteniment en aquests sempre que ho permetin els ratis d’integrants per grup. 

 

Quins són els ratis per grup?

Estaran marcats per poder mantenir la màxima seguretat possible, on els grups més petits seran com a màxim 8 integrants. 

 

ACTIVITATS

Quantes vegades faran activitats aquàtiques setmanalment?

Cada dia faran activitats a l’aigua. 

 

 

Com serà la gestió del nivell d’autonomia en el medi aquàtic?

El primer dia de cada torn es farà una prova de nivell que servirà per valorar-ho i decidir de quina manera es procedirà amb els infants en les activitats. 

Si l’infant no té autonomia dins l’aigua o està en procés d’aconseguir-ho, se li adaptarà per a que pugui participar en totes les activitats, i divertir-se al mateix temps que evitem pors o situacions de rebuig en el medi aquàtic. 

 

ALIMENTACIÓ

Es donarà esmorzar?

Cal portar l’esmorzar de casa. 

 

Com serà el servei de menjador?

Es faran dos torns per poder coordinar-ho de la millor forma. 

A la web i al plafó de l'entrada es podran veure també els menús setmanals. 

 

Disposen de moments per beure?

Si, a més des de l’Associació Sant Martí Esport és farà entrega d’un got per inscripció al campus per tal d’afavorir la reducció en l’ús dels recipients de plàstic d’un únic ús. 

 

En cas que tinguis algun dubte que no hagis pogut resoldre et posem a disposició un correu per a que puguis contactar a consultescampus@asme.es si fos necessari. 

 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ E HIGIENE COVID19

 

 

ENTRADES I SORTIDES

 

· Es realitzaran de forma pautada i esglaonada.

· Entrada i Sortida:

o   CEM La Verneda: Portaló situat al final de la grada de les pistes de pàdel.

o   Pista Municipal La Pau: Porta del carrer Extremadura.

o   CEM Trinitat: Porta d’accés a la pista poliesportiva.

· Demanem ordre i responsabilitats als pares. 

· El personal de la instal·lació estarà a la porta organitzant cua amb distancies de seguretat (1,5 - 2m) i la fila estarà degudament senyalitzada.

 

MESURES HIGIÈNIQUES

 

Participants

· Reforç de les saboneres de la instal·lació i en cada inici i final d'activitat serà obligatori un rentat de mans. Es realitzaran de forma educativa com una part més integrada en la sessió (continguts i objectius específics d'hàbits higiènics treballats de forma lúdica).

·Dutxa obligatòria amb sabó després de la piscina i abans de la sortida de les 16,30 (CEM Trinitat) o 17.00h (CEM Verneda i Pista Municipal La Pau).

 

Equip staff

· Protecció individual (si escau)

· Màxima higiene.

· Reforç higiènic i de protecció extra en el cas del personal de menjador.

 

Activitats

· Propostes d'activitats lúdic-esportives minimitzant el contacte físic.

· Continguts i objectius específics d'hàbits higiènics integrats en les sessions.

· Es seguiran les pautes de les administracions en quant al component de reforç educatiu que s’estableixi per aquest període

 

 

Espais

· Treballs i zona d'activitats en grans espais: pavellons, sales grans, i espais exteriors, garantint distancies suficients entre participants.

· Ben ventilats (o bé perquè tenen obertures a exterior o bé per ventilació forçada incrementada).

· Increment d'utilització de vestidors de grups per més distribució i no tenir aglomeració en espais petits, complint amb els ratis d’ocupació que quedin definits per a les instal·lacions esportives.

· Més taules i espai en la zona de menjador per garantir les distancies.

· Increment de la neteja i la desinfecció de tots els espais amb productes específics.

 

 

 

 

© 2007-2020 ASME - All rights reserved. Termes d'ús i Política de Privacitat - Política de cookies

Disseny: JPWebSystems - Accès - Equip ASME